Barentsregionen
Regionen er omgitt av fire hav: Norskehavet i vest, Barentshavet, Hvitehavet og Karahavet i nord.
Barentsregionen (Barents og Euroarktisk region) er et territorium, der ligger i den nordlige delen av Europa, hovedsakelig nord for polarsirkelen, rundt Barentshavet, forent i en internasjonal organisasjon 11 januar 1993 med sikte på å utvikle internasjonalt samarbeid.

Petjora og Dvina er de største elvene, Onega og Ladoga innsjøer er de største innsjøene. 75% av dette territoriet ligger i Russland.

Den største byen i Barentsregionen er Arkhangelsk med en befolkning på 350.000 innbyggere.
1,9 mln km²

Regionen fyller området på
1.755.800 km²

Landsområdet i Barentsregionen er
6 mln mennesker

Befolkningen er
Denne Euro-Arktisk regionen er preget av et tøft klima og lange avstander.
Derimot finnes der få andre regioner i verden, der kan likne det når det gjelder naturressurser – skog, fisk, mineraler, olje og gass. Dessuten er Barentsregionen et forbindelsesledd mellom EU og Russland.

Barentsregionen danner et udelt naturområde, som forbinder de nordlige delene av Europa og Russland. Den arktiske naturen er en av de største reserver av bevart uberørte naturlige økosystemer på jorden.
Regionen inneholder 14 administrative enheter i Russland, Norge, Finland og Sverige:
Russland: Murmansk og Arkhangelsk-regionen, Nenets autonome distrikt, Komi-republikken og Karelen

Norge: Finnmark, Troms og Nordland

Finland: Lappland, Oulu og Kajnu

Sverige: Norrbotten og Västerbotten