Program
26. juni 2018
Kirkenes / Miljøsenter "Bioforsk Svanhovd"
12:30 – 13:00
12:30 – 13:00
Innvielse av fotoutstillingen "Miljø i Barentsregionen" (galleri i Kirkenes)
13:00 – 14:00
13:00 – 14:00
Transport til miljøsenter "Bioforsk Svanhovd". Velkomstkaffe.
14:30 – 15:00
14:30 – 15:00
Offisiell åpning av Barents-regionen Miljøuke
15:00 – 17:00
15:00 – 17:00
Strategisk seminar "Grønn diplomati av frivillige organisasjoner: fra lokale miljøproblemer til bæredyktig utvikling av Barentsregionen»
17:30 – 18:30
17:30 – 18:30
Økopress "dialog med journalister"
18:30 – 20:30
18:30 – 20:30
Cocktailmottak.
27. juni 2018
Nikel, besøkssenter for Pasvik naturreservat
12:30 – 14:00
12:30 – 14:00
Internasjonal paneldiskusjon "25 år i Barents samarbeid: Miljø som vekstpunkt i Euro-Arktis"
15:00
15:00
Lunsj
15:00 – 16:30
15:00 – 16:30
Strategisk sesjon "Beskyttede naturområder - grunnlaget for utviklingen av Barentsregionen"