Miljøuke i Barentsregionen
Fakta om forum
I 2018 blir det 25 år siden Barents Euro-Arktisk Region Rådet (BEAC), den internasjonale mellomstatlige organisasjonen som ble opprettet etter underskrivelsen av den tilsvarende erklæringen med deltagelse av Russland, Norge, Finland og Sverige ble stiftet. Dette er en markant begivenhet, som gir mulighet til å diskutere de mest presserende spørsmålene om naturvern, de strategiske målene for miljøpolitikk, konstruktivt internasjonalt samarbeid og samarbeidsprosjekter innenfor folkediplomati.

"Miljøuke i Barentsregionen" vil være den viktigste ekspert plattform som vil bringe sammen de mest kompetente og kvalifiserte fagfolk, hvis kompetanse er relatert til miljø og bærekraftig utvikling i de arktiske områdene. Under multilaterale diskusjoner vil bli utviklet instrumenter for felles evaluering av grundig og effektiv bruk av en kraftig ressurspotensial, samt miljøvennlig utviklingsstrategi i Arktis.

Historisk sett er samspillet mellom landene i Barentsregionen preget av en atmosfære av tillit og åpenhet. Miljøekspertise og kommunikasjonsplattform i 25-årsjubileet for Barentssamarbeidet er spesielt viktig for å styrke en uformell dialog innen lokalsamfunn gjennom folkediplomati, den er viktig nettopp i dag, når systemet av internasjonale relasjoner foregår vanskelige fasen, og vilkårene for internasjonalt miljøsamarbeid er ofte utsatt for nedbrytning på grunn av uttrykk av selviske korporative interesser.

"Miljøuke i Barentsregionen" vil ikke bare være med til å løse de globale miljøproblemene i regionen, men også øke betydningen og effektiviteten av den internasjonale koordinasjon, rettet mot en bærekraftig og konfliktfri utvikling av regionen. Arrangementet vil være et betydelig bidrag til utvidelsen av tilstedeværelsen av miljøorganisasjoner på verdensplanen.

Arrangørene og partnere
Registrering